วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

คำขวัญจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
วีรกรรมปราบฮ่อ
หลวงพ่อพระใส
สะพานไทย-ลาว
วัดโพธิ์ชัยวัดโพธิ์ชัย
เป็นที่พระอารามหลวงและเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย วัดพระธาตุบังพวน เป็นเจดีย์เก่าแก่ ตัวองค์พระธาตุมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่น ลักษณะเจดีย์เป็นรูปสถูปแบบอินเดียรุ่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในบริเวณนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ สัตมหาสถาน ซึ่งเป็นโบราณสถาน 7 อย่าง สร้างตามคติพระพุทธศาสนา จำลองมาจากพุทธคยาในอินเดีย สันนิษฐานว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงสร้างเมื่อครั้งครองเมืองเชียงใหม่ และวัดสัตมหาสถานที่วัดพระบังพวนขึ้นคู่กันวัดหินหมากเป้ง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านไทยเจริญ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยหลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี ได้ริเริ่มสร้างให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม และติดกับลำน้ำโขง มีทัศนียภาพที่สวยงาม
วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน) ตั้งอยู่ที่เขตสุขาภิบาลปากคาด ภายในวัดมีโขดหิน หน้าผาลานหิน ร่มรื่น มีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน พระอุโบสถเป็นรูประฆังคว่ำ และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)
ตั้งอยู่บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล ซึ่ง พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ ได้เริ่มเข้ามาจัดตั้งเป็นแหล่งบำเพ็ญเพียรและพระอาจารย์จวนได้ก่อสร้างบันไดไม้สำหรับขึ้นภูทอกในปี พ.ศ. 2512 มีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี โดยฝีมือมนุษย์ มีหน้าผาที่สวยงามมาก และมีสะพานหินธรรมชาติทอดตัวสู่พระวิหาร อันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ตั้งอยู่ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทองฝีมือฝ่ายเหนือและล้านช้าง มีลักษณะที่งดงามมาก และทางจังหวัดได้จัดงานนมัสการเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 4 อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 105 (พ.ศ.2459) เสด็จในกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม รับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ในจังหวัดหนองคายเพื่อบรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในการปราบกบฏฮ่อ เดิมตั้งอยู่ที่หลังสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ทางจังหวัดได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อให้สง่างามยิ่งขึ้น และได้จัดงานบวงสรวงและฉลองอนุสาวรีย์เป็นประจำทุกวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ศาลาแก้วกู่ เป็นสถานที่รวบรวมรูปปั้นเทวรูปและพระพุทธรูปต่างๆ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 ตามความทางหลักคำสอนทางศาสนา ทั้งฮินดูและพุทธ รูปปั้นที่สูงใหญ่และเป็นลักษณะของศาลาแก้วกู่ คือ รูปพญานาค 7 เศียร ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตั้งอยู่ที่หาดจอมมณี ต. มีชัย อ.เมือง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปยังท่านาแล้ง แขวงเวียงจันทน์ ของ สปป.ลาว เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ไทย และ ลาว

หาดจอมมณี
ตั้งอยู่ที่บ้านจอมมณี ต.มีชัย อ.เมือง เป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำโขง มีความยาวประมาณ 200 เมตร ซึ่งเหมาะที่จะเที่ยวในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "พัทยาอีสาน" ตลาดสินค่าอินโดจีนหรือท่าเสด็จ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นท่าเรือโดยสารข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาว มีด่านตรวจคนเข้าเมืองและร้านค้า จำหน่ายสินค้าจากนานาประเทศที่ส่งผ่านเข้ามาจากฝั่งลาว

ไม่มีความคิดเห็น: