วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

คำขวัญจังหวัดนครปฐม

คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย
"มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย
เล่นไพลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ
สักการแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

ไม่มีความคิดเห็น: