วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คำขวัญประจำจังหวัดระยอง


ผลไม้รสล้ำ


อุตสาหกรรมก้าวหน้า


น้ำปลารสเด็ด


เกาะเสม็ดสวยหรู


สุนทรภู่กวีเอกคำขวัญประจำจังหวัดระยองนั้นขึ้นต้นได้กล่าวถึงผลไม้รสล้ำ แสดงให้เห็นว่าจังหวัดระยองมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด มีรสชาติดีถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยว ต้องซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม จะมีผลไม้ออกชุกเป็นพิเศษถือได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ชาวสวนจังหวัดระยองจึงพร้อมใจกันเปิดสวนเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน ด้วยการเด็ดและชิมผลไม้สดๆ จากต้นให้อิ่มหนำสำราญ


เที่ยวเชิงเกษตร, สวนผลไม้
"ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก" คำขวัญประจำจังหวัดระยองนั้น ขึ้นต้นได้กล่าวถึงผลไม้รสล้ำ แสดงให้เห็นว่าจังหวัดระยองมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด มีรสชาติดีถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวต้องซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฏาม จะมีผลไม้ออกชุกเป็นพิเศษถือได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก เชิญชวนชิมผลไม้สด ๆ จากต้นให้อิ่มหนำสำราญไม่มีความคิดเห็น: