วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คำขวัญจังหวัดแม่ฮองสอน
คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮองสอน

หมอกสามฤดู

กองมูเสียดฟ้า

ป่าเขียวขจี ผู้คนดี

ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตองแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดชายแดนของไทย โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า “เมืองสามหมอก” เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้นจึงปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ และป่าไม้นานาพันธุ์จนมีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถาน นอกจากนี้ยังมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เห็นได้จากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหรือสองชั้นแบบโบราณเรียกว่า บ้านแบบไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้มีใต้ถุนสูง หลังคามุงด้วยใบตองตึง มีการแต่งกายแบบพื้นเมือง ซึ่งเรียกกันว่า ชุดไต คือผู้ชายนุ่งกางเกงคล้ายกางเกงจีนหรือกางเกงชาวเล สวมเสื้อคอกลม แขนยาวป้ายแบบจีน ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาวสวมเสื้อทรงกระบอกตัวสั้นเพียงเอว ชาวแม่ฮ่องสอนยังใช้ภาษาท้องถิ่นและรับประทานอาหารพื้นเมือง สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเดินทางกลับด้วยความประทับใจอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉาน แห่งสหภาพพม่าทิศใต้ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ทิศตะวันตกติดต่อกับสหภาพพม่าคำขวัญประจำจังหวัดหมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตองคำขวัญจังหวัดลพบุรี

คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี


วังนารายณ์คู่บ้านศาลพระกาฬคู่เมืองปรางค์สามยอดลือเลื่อง


เมืองแห่ง ดินสอพองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

ความหมาย : เป็นคำขวัญที่แสดงให้ทราบสถานที่สำคัญ ที่เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่เด่นของ จังหวัดลพบุรี ได้แก่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด เป็นจังหวัดที่มีการทำ ดินสอพองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นดินสอพองที่ดีที่สุดในเมืองไทย เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือมากที่สุดในทุกด้านหรือที่เรียกว่ายุคทอง คือในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรี
พิกุล ( Bullet Wood) ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimusops elengi Linn. ชื่ออื่น กุน แก้ว และซางดง ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นสูง 10-20 เมตร เรือนยอดแน่นทึบ เปลือกสีเทาอมน้ำตาล ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่แกมรูปหอก กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายเรียว มีดอกสีขาวปนเหลือง กลิ่นหอม ออกดอกตามง่ามใบ ออกดอกตลอดปี ผลรูปไข่ปลายแหลม กว้างประมาณ 1.8 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร ผลสุกสีแสด เนื้อในผลสีเหลือง รสหวาน มี 1 เมล็ด ปลูกเป็นไม้ประดับและให้ร่มเงา

คำขวัญประจำจังหวัดระยอง


ผลไม้รสล้ำ


อุตสาหกรรมก้าวหน้า


น้ำปลารสเด็ด


เกาะเสม็ดสวยหรู


สุนทรภู่กวีเอกคำขวัญประจำจังหวัดระยองนั้นขึ้นต้นได้กล่าวถึงผลไม้รสล้ำ แสดงให้เห็นว่าจังหวัดระยองมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด มีรสชาติดีถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยว ต้องซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม จะมีผลไม้ออกชุกเป็นพิเศษถือได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ชาวสวนจังหวัดระยองจึงพร้อมใจกันเปิดสวนเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน ด้วยการเด็ดและชิมผลไม้สดๆ จากต้นให้อิ่มหนำสำราญ


เที่ยวเชิงเกษตร, สวนผลไม้
"ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก" คำขวัญประจำจังหวัดระยองนั้น ขึ้นต้นได้กล่าวถึงผลไม้รสล้ำ แสดงให้เห็นว่าจังหวัดระยองมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด มีรสชาติดีถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวต้องซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฏาม จะมีผลไม้ออกชุกเป็นพิเศษถือได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก เชิญชวนชิมผลไม้สด ๆ จากต้นให้อิ่มหนำสำราญ